Allmogegetter - göingeget, jämtget, lappget
Föreningen | Allmogegetter | Bevarandet | Getskötsel | Länkar | Forum | Hem  
ALLMOGEGETTER   »Göingeget   »Jämtget   »Lappget

Göingeget

Dessa getter är en rest av den gamla sydsvenska getpopulationen och namnet göingeget har de fått eftersom de återfanns i Göingebygden i norra Skåne. Denna typ av getter var förr allmänt förekommande i hela Sydsveriges skogsbygd.
 
Ursprung: Skogsmiljö i södra Sverige.
 
Tillvaratagande: Tyringe 1978 och Olofström 1993.
 
Kännetecken: Vikt och mankhöjd varierar.
 
Vikt: get ca 35-70 kg, bock ca 50-100 kg.
Mankhöjd: get ca 55-70 cm, bock ca 65-85 cm.
 
Hittills dokumenterade grundfärger är grå, viltfärg, svart och vit. Enfärgade djur förekommer, men olika grad av vitfläckighet är vanligast. Viltfärgen uppträder tillsammans med viltteckning, dvs. svarta markeringar på bl a ben, rygg och vid ögonen. Samtliga djur är behornade.

 
Antal: Den 31 december 2016 fanns det 431 djur (96 bockar och 335 getter) i 90 besättningar.
 
Är du intresserad av att skaffa göingegetter, kontakta genbanksansvarig.

 
Göingeget med killingar
Göingegeten Tranetorps Gullan med killingar hos Sigbritt Holmberg Foundern Malin
Göingegeten Tyringes Malin (founder).
Bild från Heidrun nr 1/1994
 
Göingebock från början av 1900-talet
Nordskånsk lantrasbock (göingebock)
Bild från Hushållningssällskapets tidskrift Husdjursskötsel, 1914
 
Göingeget från början av 1900-talet
Nordskånsk lantrasget (göingeget)
Bild från Hushållningssällskapets tidskrift Husdjursskötsel, 1914
 
© Föreningen Allmogegeten, om ej annat anges.