Fodertips vid torka

Artiklar ur äldre nummer av medlemstidningen Heidrun som berör foderhantering, torka och ”nödfoder” till getter. Lövtäkt, ängsslåtter och mycket mera.

Länkar och lästips om foder

Ängar Ingår i Jordbruksverkets serie “Biologisk mångfald
och variation i odlingslandskapet”. 48 sidor. Kan läsas gratis
www.sjv.se eller beställas från Jordbruksverket för 45 kr.

Faktablad – Ängar och ängsvård av Mårten Aronsson.
Utgiven av Naturskyddsföreningen. 16 sidor. Kan
beställas på tel 08-702 65 50 eller hämtas gratis på
www.naturskyddsforeningen.se

Liehandboken av Rune Stenholm Jakobsen. 110 sidor.
Kan hämtas gratis på https://www.gu.se/hantverkslaboratoriet/liehandboken

Hamla lövträd – en manual av Rune Stenholm
Jakobsen. 106 sidor. Kan hämtas gratis på
http://hdl.handle.net/2077/33384

Hitta en äng nära dig
Naturskyddsföreningens lokalavdelningar
www.naturskyddsforeningen.se/om/kretsar
Sveriges Hembygdsförbund
www.hembygd.se