Getraserna

Göingeget

Dessa getter är en rest av den gamla sydsvenska getpopulationen och namnet göingeget har de fått eftersom de återfanns i Göingebygden i norra Skåne. Denna typ av getter var förr allmänt förekommande i hela Sydsveriges skogsbygd.

Ursprung: Skogsmiljö i södra Sverige.

Tillvaratagande: Tyringe 1978 och Olofström 1993.

Kännetecken: Vikt och mankhöjd varierar.

Vikt: get ca 35-70 kg, bock ca 50-100 kg.
Mankhöjd: get ca 55-70 cm, bock ca 65-85 cm.

Hittills dokumenterade grundfärger är grå, viltfärg, svart och vit. Enfärgade djur förekommer, men olika grad av vitfläckighet är vanligast. Viltfärgen uppträder tillsammans med viltteckning, dvs. svarta markeringar på bl a ben, rygg och vid ögonen. Samtliga djur är behornade.

Antal: Den 31 december 2022 fanns det 472 djur (91 bockar och 381 getter) i 80 besättningar.

Göingegetter
Göingegetter. Foto Petra Lindberg.

Jämtget

Jämtgeten är en oförädlad lantrasget med anpassning till fäboddrift. Den var förr vanlig i framförallt Jämtland och Härjedalen. Det som i första hand skiljer den från den sydligare allmogegeten är just anpassningen till det nordliga klimatet, bete och foder.

Ursprung: Fäbodmiljö i Jämtland.

Tillvaratagande: Oviken 1951, Aspås 1991, Frösön 1995 och Ringvattnet 2005.

Kännetecken: Vikt och mankhöjd varierar.

Vikt: get ca 35-65 kg, bock ca 50-100 kg.
Mankhöjd: get ca 55-70 cm, bock ca 60-80 cm.

Hittills dokumenterade grundfärger är olika nyanser av brunt, viltfärg, svart, grå och vit. Enfärgade djur förekommer, men olika grad av vitfläckighet är vanligt. Viltteckning med markeringar på bl a ben, rygg och vid ögonen är vanligt och förekommer i olika färgställningar. Samtliga djur är behornade. ”Klockor” förekommer hos enstaka djur.

Antal: Den 31 december 2022 fanns det 574 djur (114 bockar och 460 getter) i 109 besättningar.

Jämtgetter
Jämtgetter i ursprungsbesättningen hos Engla Persson.

Lappget

Lappgeten är vår nordligaste ras av allmogegetter. Den härstammar från och är anpassad till renbetesmark.

Ursprung: Renbetesmark i Norrland.

Tillvaratagande: Fatmomakke 2001 och Vilhelmina 2004.

Kännetecken: Vikt och mankhöjd varierar.

Vikt: get ca 30-50 kg, bock ca 40-80 kg.
Mankhöjd: get ca 50-60 cm, bock ca 60-70 cm.

Hittills dokumenterade grundfärger är vit, grå, svart och viltfärg. Enfärgade djur förekommer, men olika grad av vitfläckighet är vanligast. Viltteckning med markeringar på bl a ben, rygg och vid ögonen förekommer hos enstaka djur. Samtliga djur är behornade. ”Klockor” förekommer hos enstaka djur.

Antal: Den 31 december 2022 fanns det 383 djur (73 bockar och 310 getter) i 62 besättningar.

Lappgetter på skogsbete
Lappgetter på skogsbete. Foto AnnJessica Eriksson