Medlemskap

Föreningen Allmogegeten är en ideell förening som bildades 1993 för att bevara våra sista rester av lokala allmogegetter inom levande genbanker.

Föreningen är avelsorganisation och för officiella härstamningsregister för lappgetter, göingegetter och jämtgetter. Samtliga raser bevaras i genbank.

Som medlem i föreningen får du 4 nr/år av medlemstidningen Heidrun. I tidningen bjuds på artiklar om getter och getskötsel, reportage från föreningens aktiviteter, bilder på allmogegetter samt ett annonstorg för medlemmarna.

Som genbanksansluten får du dessutom:

  • möjlighet att söka Jordbruksverkets miljöstöd för hotade husdjursraser
  • avelsråd och hjälp med djurförmedling av genbanksansvarig
  • beställa genbanksintyg för killingar du föder upp
  • annonsera gratis i medlemstidningen och på hemsidan

Bli medlem

Medlemsavgift: 200 kr/år
Avgiften betalas in på Plusgirokonto: 23 63 47-1
OBS! Ange namn, adress, telefonnummer och gärna e-postadress när du betalar. Får du inte plats att skriva allt i meddelanderutan, skicka ett mail med uppgifterna till medlem@allmogegeten.se

Familjemedlemskap
Familjemedlemskap: 100 kr/år
Max en familjemedlem per ordinarie medlem. Familjemedlem har rösträtt vid årsmötet, men får ingen egen tidning.
Glöm ej ange ordinarie medlemsnummer när du betalar in familjemedlemskap.