Kontakt

Genbanksansvariga

Genbanksansvarig för respektive ras kan hjälpa dig med avelsrådgivning, ge tips om var du kan köpa/byta avelsdjur samt hjälpa dig med genbanksanslutning av din besättning.

Göingeget
Camilla Söderstjerna
goingeget@allmogegeten.se

Jämtget
Anna Åkerlind
Tel: 0570-201 77
jamtget@allmogegeten.se

Lappget
AnnJessica Ericsson
lappget@allmogegeten.se

Övriga frågor

Ordförande (Allmänna frågor om föreningen och verksamheten)
Camilla Söderstjerna
ordforande@allmogegeten.se

 Medlemsansvarig (Frågor om medlemskap, beställning av blanketter för genbanksintyg)
Jessica Wictorsson
medlem@allmogegeten.se